1

The 2-Minute Rule for کاشناس ماشین تهران

News Discuss 
با توجه به تورم عمومی قیمت ها در کشور و افزایش قیمت اتومبیل در این چند سال اخیر، ممکن است قیمت گذاری خودرو های شرکت های خصوصی و دولتی برای مزایده فروش و یا افزایش سرمایه ثبتی شرکت ها نیاز به بازنگری و کارشناسی رسمی مجدد و تجدید ارزیابی قیمت https://pault035ctk7.wikiconverse.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story